Нормативноправова база в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:

 

Закони України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс України про надра

Податковий кодекс України

Кодекс законів про працю України

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Закон  України «Про основні  засади державного  нагляду (контролю) у сфері  господарської  діяльності»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про відходи»

Закон  України «Про  благоустрій  населених  пунктів»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон  України  «Про  звернення  громадян»

Закон  України  «Про  інформацію»

Закон  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»

Закон  України  «Про  державну  службу»

Закон  України «Про  запобігання  корупції»

Закон  України «Про  місцеве самоврядування в Україні»

Закон  України  «Про  адміністративні  послуги»

Закон  України  «Про  дозвільну  систему у  сфері  господарської  діяльності»

Закон  України «Про  перелік  документів  дозвільного характеру»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про поховання та похоронну справу»

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон  України  «Про  освіту»

Закон  України «Про  дошкільну  освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон  України «Про  професійно-технічну  освіту»

Закон  України  «Про  вищу  освіту»

Закон України «Про  оздоровлення  та  відпочинок»

Закон  України «Про  дитяче  харчування»

Закон України «Про молоко та молочні продукти»

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробува-нні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети-лового, коньячного і плодового, алкогольних  напоїв та тютюнових виробів»

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси  та продукцію з них»

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючоговипромінювання».

Закон України «Про  поводження  з  радіоактивними  відходами»

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази МОЗ України

Санітарні норми і правила

Гігієнічні нормативи

Регламенти використання небезпечних факторів

Інші  нормативно- правові  акти