Державний ринковий нагляд

Законодавча база

 1. Закон України від 10.02.2016, підстава 124-19 «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
 2. Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції».
 3. Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 4. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»
 5. Постанова КМУ від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)».
 6. Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».
 7. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень».
 8. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї».
 9. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції».
 10. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду».
 11. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику».
 12. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду».
 13. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».
 14. Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання».
 15. Постанова КМУ від 11.06.2012 №690 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду»
 16. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 17. Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»

 

Сфера відповідальності

 1. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1062 «Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів»
 2. Постанова КМУ від 24.02.2016 № 163 «Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки».
 3. Постанова КМУ від 03.09.2008 № 787 «Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами»

4.Постанова КМУ від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»

 1. Постанова КМУ від 14.01.2009 № 13 «Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів»
 2. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1067 «Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання»
 3. Постанова КМУ від 27.08.2008 № 748 «Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі»
 4. Постанова КМУ від 24.09.2008 № 856 «Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі»
 5. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1055 «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах»
 6. Постанова КМУ від 05.11.2008 № 967 «Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском»
 7. Постанова КМУ від 30.01.2013 № 62 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»
 8. Постанова КМУ від 20.09.2008 № 717 «Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів»
 9. Постанова КМУ від 24.05.2017 № 355 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання»
 10. Постанова КМУ від 16.12.2016 № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»

15.Постанова КМУ від 07.08.2013 № 702 «Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування»

 1. Постанова КМУ від 17.07.2015 № 514 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин»
 2. Постанова КМУ від 10.03.2017 № 139 «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні»
 3. Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1367 «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів»
 4. Постанова КМУ від 28.12.2011 № 1368 «Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів»
 5. Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»
 6. Постанова КМУ від 19.08.2015 № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності»
 7. Постанова КМУ від 09.06.2011 № 632 «Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу»
 8. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»
 9. Постанова КМУ від 24.05.2017 № 359 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів»
 10. Постанова КМУ від 24.05.2017 № 360 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря»
 11. Постанова КМУ від 31.05.2017 № 380 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин»
 12. Постанова КМУ від 31.05.2017 № 381 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів»
 13. Постанова КМУ від 28.02.2018 №151 «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок»
 14. Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»