Контроль у сфері реклами і дотримання антитютюнового законодавства

 

 1. Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 2. Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР «Про рекламу»
 3. Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав споживачів»
 4. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію»
 5. Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»
 6. Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV «Про захист суспільної моралі»
 7. Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
 8. Закон України від 21.12.1993 № 3759-XII «Про телебачення і радіомовлення»
 9. Закон України від 17.12.2008 № 687-VI «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення»
 10. Закон України від 23 12.1993 № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права»
 11. Закон України від 16.11.1992 № 2782-XII «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
 12. Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби»
 13. Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI «Про державні лотереї в Україні»
 14. Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»;
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003№ 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 183 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»
 20. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2019 № 2500 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.02.2020 за № 200/34483
 21. Рішення Чернівецької міської ради від 27.09.2012 №629 «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Чернівцях»