Законом України «Про запобігання корупції» № 1700 від 14.10.2014 року зазначено вимогу щодо додержання державними службовцями правил етичної поведінки.

Так,  державний службовець має діяти  неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання; бути політично нейтральними – уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.…